Köpguider Streaming Gear

Streaming blir bara större och större. Fler och fler hittar till plattformar som exempelvis Twitch. Därför är det också naturligt att folk börjar leta efter streaming gear. Min tanke är då att tillhandahålla bra listor och guider över bra streaming gear.